Aikido training

De aikido training wordt gehouden in een ruimte die we dojo noemen. Het is een Japanse term voor een trainingsplaats waar je Japanse (verdedigings)kunsten beoefent. Do betekent weg, en jo betekent plaats. Het betekent daarom letterlijk iets als de plaats waar men de weg leert.

Dojo regels

We hanteren een aantal regels die te maken hebben met respect voor de ruimte en respect voor elkaar. De regels zijn er ook om de lessen gestructureerd en veilig te laten verlopen.

> Hygiëne

 • Hygiëne is belangrijk. In aikido is veel lichamelijk contact met elkaar.
  Je ligt soms met je gezicht op de mat waar jij en anderen met blote voeten op lopen. Let er dus op dat je schoon gewassen de mat op komt. Dit geldt vooral voor je voeten.
 • Zorg voor schone kleding.
 • Houd de nagels van je handen en voeten kort. Let op wondjes, voetschimmel, etc. Neem maatregelen zodat jezelf of anderen daar geen last van krijgen.

> Veiligheid

 • Draag geen voorwerpen (sieraden, horloge) of kleding waarmee je elkaar kan verwonden.
 • Houd rekening met je eigen beperkingen: stel ons op de hoogte van de klachten of problemen die je hebt.
 • Volg de instructies met aandacht, houd je aan de oefening die is voorgedaan en ga niet zelf experimenteren.
 • Verlaat nooit zomaar de mat. Informeer de leraar altijd eerst. De leraar is verantwoordelijk voor wat er gebeurt tijdens de training en moet dus weten wanneer er iets aan de hand is.

> Omgangsvormen

 • Ga zorgvuldig met je trainingspartner om; respecteer elkaars lichaam en beperkingen.
 • We zijn er om samen te leren; heb geduld voor een ander, zorg voor elkaar, wees niet brutaal en vertoon geen gewelddadig gedrag.
 • Op de mat train je met iedereen ongeacht leeftijd, sekse of bekwaamheid.
 • Eten of drinken doe je niet op de mat.

Hoe ziet een les eruit?

Bij binnenkomst doe je eerst je schoenen uit. In de kleedkamers kun je je omkleden. Je betreed de mat (ta·ta·mi ) met blote voeten en gaat tegenover de leraar (sen·sei) zitten, naast elkaar op een rij. Op z’n Japans zitten doe je op je knieën zittend en met voeten plat op de grond (sei·za).

Groeten – begin van de les

In aikido wordt veel ‘gegroet’ en het een is onderdeel van de les. De groet (rei) is een Japanse traditie die in het begin misschien wat vreemd overkomt, maar je went er snel aan. Deze Japanse manier van begroeting doe je middels een buiging. De buiging is steeds een moment – een markeringspunt – waarop je even stilstaat bij jezelf, om te beginnen of te eindigen met de training. Het buigen is verbonden met respect (aandacht) voor jezelf, voor elkaar.

ai·ki·do

Aikido Utrecht KanjiWe beginnen de les met een eerste buiging – zittende groet, za·rei – naar het bord waar in Japanse tekens het woord aikido staat. Het groeten richting het bord heeft niets te maken met verafgoding want aikido is geen godsdienst. We doen het om te markeren dat we zorgvuldig moeten omgaan met de kennis die we via aikido ontvangen. We gebruiken deze kennis voor zelfontwikkeling en niet om mee te showen of om anderen pijn te doen.

De tweede buiging is naar elkaar en daarbij roepen we in het Japans: : o·nega·ishi·ma·su (we groeten u beleefd of wat vrijer vertaald fijne les).

Vervolg van de les start met opwarmoefeningen. Ze gaan over strekken, ademen, je gewrichten ontgrendelen, je lichaam en geest voorbereiden. Daarna volgen vaak roloefeningen (u·ke·mi), diverse contactoefeningen en oefeningen in jezelf verplaatsen (tai·sa·ba·ki). Dit alles is een voorbereiding voor het onderdeel waarbij je aikidotechnieken gaat oefenen met een partner.

Aikido Utrecht dojo inderaikido

Heb geduld voor een ander, zorg voor elkaar.

Tijdens de les maak je iedere keer een korte buiging naar degene met wie je traint, bij het begin van de oefening en aan het eind. Ook deze buiging heeft met aandacht voor elkaar te maken. De een is soms wat verder dan de ander. Probeer geduld te hebben, zorg voor elkaar en respecteer elkaars lichaam en beperkingen.

Als de leraar een oefening voordoet zit iedereen in seiza. Als je dat niet lukt vanwege knieblessures bijvoorbeeld, kun je in kleermakerszit zitten. Het zitten in seiza als de leraar iets voordoet is vooral iets praktisch. Met z’n allen zitten zorgt voor rust en minder afleiding zodat ieders aandacht bij de oefening is. Aikido lijkt soms bedrieglijk eenvoudig maar vraagt veel van je concentratie en coördinatie van je handen en voeten.

Groeten – afsluiting van de les

De les sluit af met weer het buigen. Leerlingen zitten weer naast elkaar in een rij voor de leraar. Eerst buigen richting het bord ‘aikido’. Daarna buigen we naar elkaar en in het Japans zeggen we: do·mo·ari·ga·to (we danken u beleefd).

Go to top